search
backpage.com > Warszawa praca > Warszawa administracyjne/biuro

Zamieszczo: czwartek, 22 września, 2016, 16:48

Description:


Vivalo sp. z o.o. świadczy profesjonalne usługi inżynierskie i konsultingowe w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Zatrudniamy i współpracujemy
z najlepszymi specjalistami w branży inżynierskiej.
Aktualnie poszukujemy kandydata na stanowisko: Asystent Kierownika Projektu

Zadania:
- pełnienie funkcji asystenta technicznego Kierownika Projektu,
- współpraca z KP w zakresie spraw związanych z administrowaniem kontraktem (kompletowanie i bieżąca aktualizacja dokumentów umownych),
- współpraca w zakresie planowania, przygotowania, realizacji i rozliczania inwestycji,
- współpraca z nadzorem inwestorskim w zakresie wykonywanej dokumentacji zamiennej powodującej konieczność zmiany dla prowadzonych inwestycji,
- udział w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień,
- prowadzenie spraw w zakresie kontroli uczestników realizacji inwestycji, harmonogramu i postępu prac,
- sporządzanie pism, zestawień, dokumentów, prowadzenie sprawozdawczości, archiwizowanie dokumentów budowy.

Doświadczenie zawodowe i kwalifikacje:
- ukończone studia kierunkowe wyższe techniczne o profilu budowlanym,
- minimum 1 rok doświadczenia przy realizacji inwestycji drogowych u Wykonawcy robót, Konsultanta lub w Administracji,
- umiejętność obsługi komputera - pakiet Office,
- znajomość Prawa Budowlanego, KPA, KC, PZP.
- umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Oferujemy:
- stabilne stanowisko pracy,
- wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV z podaniem oczekiwanego wynagrodzenia.


Contact No: 501 535 767

• Lokalizacja: Warszawa

• Numer Ogłoszenia: 2931702 warszawa
warszawa.backpage.com jest interaktywną usługą komputerową która umożliwia dostęp wielu użytkownikom i nie powinno być traktowane jako nadawca lub autor jakichkolwiek informacji dostarczonych przez innych dostawców informacji. © 2017 backpage.com