search
backpage.com >

Warszawa różne oferty pracy


Szukane ogłoszenie nie zostało znalezione.

Najnowsze ogłoszenia różne oferty pracy.

Consultant - Human Capital - Organisation, Talent & Transformation team - Deloitte (Warszawa, woj. Deloitte Consulting is one of the fastest growing business consultancy firms in Switzerland. Our experts develop strategies and solutions that help our customers manage even the most complex of problems. Is business consultancy your kind of work? Then we're the right company...
Asystent/ka Administracyjna/Recepcja - Katowice - Deloitte (Katowice, woj. śląskie) (Katowice) Deloitte to różno rodnoś 07; ludzi, doświadcze ń, branż i usług, w których je realizujemy - w 150 krajach na świecie. To wyzwania intelektualne, dobry start zawodowy, możliwo&#x 15B;ci ciągł ;ego rozwoju i zebrania cennych życiowych doświadcze ń. Musisz zrobić pierwszy krok - postawić kropkę na końcu wysyłanego ...
Konsultant VAT - Deloitte (Warszawa, woj. mazowieckie) (Warszawa) Deloitte to międzynaro dowa firma doradcza świadcz&#x 105;ca usługi zzakresu: audytu, rachunkowoś ;ci, doradztwa podatkowego, prawnego i finansowegooraz zarządzani a ryzykiem. Na rynku polskim jesteśmy obecniod 20 lat i mamy biura w 9 miastach: w Warszawie , Gdańsku, Krakowie,Ł odzi, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Rzeszowie oraz Szczecinie. Deloitte w Polsce...
Archiwista - Deloitte (Warszawa, woj. mazowieckie) (Warszawa) Do biura w Warszawie szukamy osoby na stanowisko:  Archiwista   Zakr es obowiązk&# xF3;w: Samo dzielne prowadzenie ewidencji archiwum firmowego;Aktual izacja baz danych w MS Access i MS Excel;Zarzą ;dzanie dokumentacj 5; bieżą ;cą i zarchiwizowan&#x 105;: przyjmowanie i kontrola wpływó ;w, katalogowanie, nadzór nad przechowywaniem, wypożyczan ie, brakowanie, bezpieczne niszczenie dokumentacji;Zar ządzanie archiwami biur regionalnych...
Konsultant/ Analityk biznesowy - Deloitte (Warszawa, woj. mazowieckie) (Warszawa) Zespół ; Tax Management Consulting (TMC) specjalizuje się w tworzeniu i optymalizacji narzędzi informatycznych dla celów podatkowych. Eksperci z zespołu Tax Management Consulting łącz ą wiedzę i praktykę finansową z doświadcze niem w zakresie wykorzystywania i budowy narzędzi informatycznych w procesach podatkowych.Obec nie, Deloitte planuje wzmocnić...
Praktykant w Dziale Doradztwa Finansowego - Warszawa - Deloitte (Warszawa, woj. mazowieckie) (Warszawa) Studentów ostatnich lat oraz absolwentów zapraszamy do aplikowania do programu praktyk w dziale Doradztwa Finansowego. 0;Jeśli chcesz się dowiedzieć , na czym w praktyce polega modelowanie finansowe, wycena przedsiębi orstwa, transaction services oraz szeroko pojęte corporate finance - doł&#x 105;cz do nas! Otworzymy przed Tobą nowe...
(Senior) Recruitment Specialist - Capgemini (Katowice, Krakow) (Katowice, Krakow) About us Capgemini i s one of the world's foremost providers of consulting, technology and outsourcing services. Capgemini Business Services de partment is one of the first and the biggest outsourcing centers in Poland providing services in 30 different languages in the areas of: finance,...
Interim Senior Supply Chain Specialist - Johnson & Johnson (Warsaw, Mazowieckie) DescriptionJohns on & Johnson Vision Care is the contact lens division of the largest and most comprehensive manufacturer of healthcare products in the world. Johnson & Johnson Vision Care has established itself in 20 years as the world leader in contact lenses and...
Koordynator ds. Personalnych - Deloitte (Warszawa, woj. mazowieckie) (Warszawa)  Do naszego biura w Warszawie poszukujemy osoby na stanowisko:  Koordynato r ds. Personalnych 0; Zakres obowiązk&# xF3;w:Kompleksow a obsługa kadrowo-pł acowa, w tym prowadzenie akt osobowych pracowników i sporządzan ie dokumentacji personalnej związanej z nawiązanie m, przebiegiem oraz rozwiązani em stosunku pracy;Naliczanie wynagrodzeń ;, sporządzan ie list płac oraz rozliczanie umów cywilno- prawnych;Sporz&# x105;dzanie...
Konsultant - Transfer Pricing - Deloitte (Warszawa, woj. mazowieckie) (Warszawa) Deloitte świadczy usługi audytorskie, konsultingowe, doradztwa podatkowego, prawnego i finansowego klientom z sektora publicznego oraz prywatnego, działaj&#x 105;cym w różny ch branżach. W 150 krajach oferujemy najwyższej klasy umiejętno& #x15B;ci, doświadcze nie i wiedzę w połą czeniu ze znajomości ą lokalnego rynku. Spec jalistów Deloitte łącz y kultura współ pracy oparta na...
warszawa.backpage.com jest interaktywną usługą komputerową która umożliwia dostęp wielu użytkownikom i nie powinno być traktowane jako nadawca lub autor jakichkolwiek informacji dostarczonych przez innych dostawców informacji. © 2017 backpage.com